USŁUGI KOMPLEMENTARNE

Spółka GT Rail świadczy szerokie spektrum usług wsparcia transportu kolejowego, są to m.in.:

Serwis taboru kolejowego:

 • naprawy bez wyłączenia z ruchu wagonów kolejowych, wykonywane mobilnym zespołem serwisowym;
 • całopociągowy serwis wagonów wraz z czyszczeniem na torach własnych;
 • mobilny serwis lokomotyw spalinowych i eklektycznych.

Czynności rewidenta taboru:

 • Oględziny techniczne taboru kolejowego – OT;
 • Szczegółowe oraz Uproszczone próby hamulca zespolonego – SPH, UPH;
 • OT wagonów przyjmowanych w najem i zwracanych po zakończeniu najmu.

Praca z dokumentami systemowymi:

 • Tworzenie procedur SMS;
 • Tworzenie instrukcji wewnętrznych;
 • Tworzenie dokumentacji DSU.

Inne:

 • Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne dla rewidentów taboru kolejowego, manewrowego, ustawiacza;
 • Wynajem drużyn manewrowych;
 • Usługi biegłego niezależnego członka komisji wypadkowej;
 • Usługi komisarza odbiorczego.