OBSŁUGA BOCZNIC

Spółka GT Rail oferuje i realizuje usługi kompleksowego zarządzania bocznicami kolejowymi. Ofertę kompleksowej obsługi bocznic kolejowych kierujemy do zakładów przemysłowych i operatorów logistycznych. W proces obsługi bocznic angażowani są pracownicy z wieloletnim branżowym stażem zawodowym, co jest gwarancją najwyższej jakości usług.

W indywidualnych rozmowach z klientem uzgadniamy optymalną formę współpracy:

 1. Obsługę bocznicy z wykorzystaniem zasobów kontrahenta;
 2. Obsługę bocznicy wyłącznie w oparciu o zasoby Spółki GT Rail;
 3. System mieszany.

Możliwy jest wariant zakładający odkupienie zasobów klienta, a następnie ich zatrudnienia do obsługi bocznicy.

Zakres standardowych czynności oferowanych naszym klientom obejmuje:

 1. Oględziny techniczne wagonów – (OT);
 2. Wyłączanie ze składów pociągów wagonów technicznie niesprawnych;
 3. Naprawy bieżące oraz przeglądy wagonów;
 4. Prace manewrowe na bocznicy, przetaczanie wagonów pod za – i rozładunek;
 5. Zestawianie i formowanie składów pociągów;
 6. Szczegółowe i uproszczone próby hamulca zespolonego (SPH, UPH);
 7. Przygotowanie kompletnej dokumentacji pociągu: R-7, Karta Próby Hamulca, R-25 / R-27, listy przewozowe.

Na potrzeby klienta istnieje możliwość dostarczenia elektronicznej wersji kpl. dokumentów.

Podstawą działań realizowanych dla klientów na obsługiwanych bocznicach kolejowych jest rachunek ekonomiczny. Zastosowanie pełnego outsourcingu, po za wprost tańszym rozwiązaniem dla klienta, generuje dodatkowe korzyści w postaci:

 1. Opracowania i wdrożenia efektywnej organizacji pracy bocznicy;
 2. Optymalnego wykorzystania potencjału technicznego;
 3. „Zrzucenia balastu” – specyfika branży kolejowej, konieczność biegłej znajomości przepisów kolejowych – przez outsourcing obsługi transportu kolejowego;
 4. Możliwości współpracy w obszarze kompleksowego utrzymania infrastruktury bocznicy;
 5. Prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej bocznicy wymaganej regulacjami prawnymi oraz bieżący nadzór techniczny i prawny nad bocznicą;
 6. Reprezentacja bocznicy przed organami kontrolnymi UTK.